งานแสดงผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และเครื่องกล (TEMCA)

OPS in TEMCA Metaverse

TEMCA Metaverse : M&E โลกนฤมิตแห่งงานระบบวิศวกรรม
พลังแห่งนวัตกรรมของโลกเทคโนโลยีในการสื่อสารนำมาพัฒนาให้เป็นโลกดิจิทัลมากขึ้น สามารถช่วยให้เรา สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น แพลตฟอร์มนี้เป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อันเกิดจากความตื่นตัวในการสร้างโลก Metaverse ให้มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง และพร้อมเข้าไปเชื่อมต่อกับโลก Metaverse ในระบบอื่นๆ ได้ทั่วโลก

TEMCA Metaverse จะขับเคลื่อนงานระบบวิศวกรรมไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน และให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ใช้นวัตกรรมภายใต้ แนวคิด “ Metaverse Forward Good”

Access by Device

IOS Android PC

One Power System Company Limited in Metaverse Booth
เสมือนได้เดินชมงานด้วยตัวเอง

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022

ASEAN SUSTAINABLE ENERGY WEEK 2022 (ASEW) is ASEAN’s Most Comprehensive International Exhibition and Conference on Renewable Energy, Energy Efficiency, Environmental and Electric Vehicle Technology.

JNTECH Energy Storage JNTECH Pump

 

ผู้สนับสนุน
งานนครศรีธรรมราชสังสรรค์

งานนครศรีธรรมราชสังสรรค์ ครั้งที่ 32